Q-vision

Q-vision jest unikatowym, modułowym rozwiązaniem, którego celem jest kontrola kosztów związanych z drukowaniem, kopiowaniem i przetwarzaniem dokumentów w nowoczesnym biurze. System zapewnia kontrolę dostępu do urządzeń, monitorowanie statusu wykonywanych prac oraz rozszerza funkcjonalność urządzeń o opcje wydruku poufnego i podążającego, skanowania według zasad definiowanych przez użytkowników.

Zarządzanie drukowaniem

Dostęp do dokumentów drukowanych, skanowanych, faksowanych wymaga autoryzacji. Drukowane dokumenty nie zalegają na tacach wyjścia z urządzeń, co ma miejsce przy tradycyjnym wydruku. Są odbierane z urządzenia przez upoważnionych użytkowników systemu Q-vision.

Wydajność

Q-vision, to system elastyczny, całkowicie zintegrowany z procesami przedsiębiorstwa. Spersonalizowane panele urządzeń i terminali zapewniają łatwiejszy dostępu do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. System redukuje konieczność powtarzania skomplikowanych czynności przy obsłudze urządzeń. Wiele operacji jest wykonywanych przy pomocy naciśnięcia jednego przycisku. Powoduje to podniesienie wydajności pracowników..

Ekonomia

Zmniejszenie liczby drukowanych stron i podniesienie wydajności procesów przetwarzania dokumentów obniża koszty funkcjonowania biura nawet o 30%. Dzięki precyzyjnym raportom możliwe jest podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji środowiska produkcji dokumentów.

Zaawansowane funkcje

Zarządzanie zabezpieczeniami i prawami

 • ochrona przed nieautoryzowanym użyciem funkcji drukowania za pomocą terminali
 • uwierzytelnianie przy użyciu praktycznie dowolnej metody, np. karty zbliżeniowej, numeru PIN, loginu domenowego itp.
 • łatwe administrowanie prawami do drukowania użytkowników, działów na podstawie odwzorowanej w systemie struktury firmy
 • natychmiastowy wgląd w to, kto drukuje, jakie dokumenty są drukowane, które urządzenia są do tego używane
 • łatwe definiowanie praw dostępu i dozwolonych metod drukowania

Monitorowanie i raportowanie

 • szczegółowe monitorowanie operacji drukowania, kopiowania, skanowania
 • zestaw raportów standardowych zapewniających przystępne informacje zbiorcze, dotyczące użytkowników, działów i projektów
 • możliwość generowania specjalistycznych raportów dostosowanych do określonych potrzeb i celów
 • automatycznie wysyłane na adresy e-mail lub do folderów
 • raporty w wybranym formacie (html, xls, xml, csv, PDF)
 • bezpieczne drukowanie dzięki funkcji druku podążającego, która umożliwia odbieranie wydruków z dowolnej drukarki
 • funkcja delegowania kolejki, umożliwiająca udostępnianie drukowanych dokumentów między działami lub pracownikami różnego szczebla w hierarchii organizacyjnej
 • zarządzanie zadaniami drukowania za pośrednictwem interfejsu opartego na sieci Web lub bezpośrednio na urządzeniu (usuwanie, dodawanie do ulubionych) nawet już po wysłaniu zadania do wydrukowania
 • system reguł drukowania z obsługą wyboru najbardziej ekonomicznych urządzeń w celu zapobiegania marnowaniu papieru i tonera
 • zwalnianie wydruków z możliwością wyboru dokumentów do wydruku z kolejki, co zapobiega wydrukowi dokumentów niepotrzebnych

Zarządzanie skanowaniem

 • automatyczne skanowanie jednym kliknięciem na adres e-mail użytkownika lub do folderu
 • definiowanie procesów skanowania przy użyciu metadanych
 • możliwość tworzenia złożonych przepływów pracy skanowania, dostosowanych do procesów w przedsiębiorstwie, takich np. jak OCR i archiwizacja

Integracja z systemem informatycznym

 • centralne administrowanie usługą drukowania i monitorowanie jej w całej firmie za pośrednictwem jednego interfejsu opartego na sieci Web, powiązanego z usługami katalogowymi
 • automatyczna dystrybucja ustawień do wszystkich lokalizacji
 • optymalizacja operacji sieciowych
 • nieprzerwany dostęp do usług drukowania we wszystkich lokalizacjach, nawet w przypadku awarii serwera centralnego