Zaufali nam

Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie

[…] Niniejszym potwierdzam że Firma IDEE współpracuje z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Szczecinie Narodowego Funduszu Zdrowia od 2008 roku w zakresie wsparcia i obsługi serwisowej systemów ELO […] oraz Q-Vision. W tym czasie Firma IDEE wykonała wdrożenie obu systemów i do dziś prowadzi usługę wsparcia technicznego i asysty dla obu systemów. Przedmiot umowy został zrealizowany należycie, sumiennie i w terminie, zgodnie ze sztuką i zdefiniowanymi wymaganiami. […]

Biuro Teleinformatyki PKP CARGO S.A.

W latach 2010-2012 roku firma Arcus S.A. przy współpracy z podwykonawcą, firmą Qube Technologies Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła w PKP Cargo S.A. kompleksowy system zarządzania wydrukiem. W skład systemu wchodzą urządzenia wielofunkcyjne zakupione w trakcie dostawy, jak również wszystkie urządzenia będące w posiadaniu PKP Cargo S.A. oraz system zarządzania drukiem Q-vision. System zarządzania wydrukiem Q-vision objęty jest 24h obsługą serwisową. System obsługuje ponad 3 000 użytkowników oraz ponad 100 urządzeń wielofunkcyjnych i ponad 20 serwerów. Wartość całego kontraktu to ponad 5 mln zł.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Niniejszym potwierdzamy, że firma PHU IDEE Spółka Jawna zrealizowała zadanie pn. ?Dostawa i wdrożenie systemu Q-vision Enterprise? […] na wartość 180.000,00 zł netto. […] Zobowiązania z tytułu zawartej umowy zrealizowane zostały w sposób należyty. […]

URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Informatyki

We wrześniu 2011 roku firma Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w porozumieniu i przy pełnej współpracy oraz pod kierownictwem firmy Qube Technologies Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła w Urzędzie Miasta Krakowa kompletny system zarządzania wydrukiem. W skład systemu wchodzą urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Konica Minolta […] oraz system zarządzania drukiem Q-vision. System zarządzania wydrukiem Q-Vision objęty jest 24 h obsługą serwisową. System obsługuje ok. 2500 użytkowników oraz 60 urządzeń wielofunkcyjnych zainstalowanych w siedzibie Urzędu Miasta Kraków w 12 lokalizacjach. Wartość całości kontraktu to około 1500 000,00 zł. Dotychczasowa współpraca Urzędu Miasta Kraków z Qube Technologies Sp. z.o.o., oraz Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. pozwala nam na rekomendowanie tych firm jako rzetelnych partnerów biznesowych, właściwie przygotowanych do realizacji zadań w zakresie dostaw, serwisu, wdrożeń systemów informatycznych oraz wsparcia użytkowników i administratorów od strony oprogramowania.[…]

Budimex SA

W styczniu 2012 roku firma Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w porozumieniu i przy pełnej współpracy oraz pod kierownictwem firmy Qube Technologies Sp. z.o.o. dostarczyła i wdrożyła w Budimex SA kompletny system zarządzania wydrukiem. W skład systemu wchodzą urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Konica Minolta […] oraz system zarządzania drukiem Q-vision. System zarządzania wydrukiem Q-Vision objęty jest 24 h obsługą serwisową. System obsługuje ok 400 użytkowników oraz 32 urządzenia wielofunkcyjne i jedną drukarkę stanowiskową zainstalowane w siedzibie Budimex S.A. (28) oraz Budimex Nieruchomości sp. z o.o. (4). Wartość całości kontraktu zawartego w formie leasingu finansowego na okres 48 miesięcy to ponad 1 min zł brutto. Dotychczasowa współpraca Budimex S.A. z Qube Technologies Sp. z.o.o. pozwala nam na rekomendowanie tej firmy jako rzetełnego partnera biznesowego, właściwie przygotowanego do realizacji zadań w zakresie dostaw, serwisu, wdrożeń systemów informatycznych oraz wsparcia użytkowników i administratorów od strony oprogramowania.

Cargotec Poland Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzam, że firma PHU IDEE Spółka Jawna dostarczyła i zainstalowała w naszej firmie siedem urządzeń wielofunkcyjnych (funkcjonalność: kopiarka, drukarka, skaner, faks) wraz z oprogramowaniem Q-vision Enerprise. Przedmiot umowy zrealizowano nałeżycie i sumiennie.[…]

EnergiaPro S.A.

EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Niniejszym potwierdza, że korzysta z wdrożonego przez firmę Softex Data polskiego systemu Q-Vision do monitorowania wydruków. System został początkowo wdrożony w grudniu 2006 roku i od tej pory jego wdrożenie jest sukcesywnie rozszerzane obejmując kolejne urządzenia oraz użytkowników. Łączna wartość brutto wdrożenia systemu Q-vision w okresie od 20 grudnia 2006 do 31 lipca 2008 wyniosła 153.272,26 złotych. Aktualnie system Q-Vsion obejmuje 1400 użytkowników oraz 540 urządzeń. […] Wdrożony system spełnia oczekiwania EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. w zakresie funkcjonalnym i jest pomocny w zabezpieczeniu drukowania dokumentów poufnych oraz istotnie wpływa na ograniczenie kosztów drukowania.[…]

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Firma PHU IDEE z siedzibą w Szczecinie dostarczyła naszej firmie oprogramowanie – System Kontroli Kosztów i Wydruku Q-vision. System ten w połączeniu z urządzeniami sieciowymi RICOH […] pozwala nam kontrolować koszty związane z drukowaniem, jak i kopiowaniem, pozwala na monitorowanie prac oraz ułatwia dostęp do niektórych opcji urządzenia jak skanowanie czy drukowanie. Funkcja kontroli w naszej firmie, z podziałem na użytkowników, wydziały, urządzenia, formaty papieru, czy podział druku na czarno-biały i kolorowy dzięki modułowi raportowemu pozwala nam na łatwe i szybkie wygenerowanie raportów. Takie rozwiązanie dzięki modułowej budowie pozwala nam na precyzyjne zarządzanie parkiem posiadanych urządzeń, redukcji kosztów poprzez ograniczanie dostępu jak i możliwość przekierowania wydruków.[…]

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Spółka Akcyjna

Z firmą Qube Technologies łączy nas zakupiony rok temu system kontroli kosztów i wydruku Q-vision. System umożliwił zliczanie wszystkich kosztów związanych z drukarkami i kopiarkami w naszej firmie, pozwala również na łatwiejsze wykonywanie niektórych czynności np. drukowania prac. […] Musimy z zadowoleniem stwierdzić, iż po wprowadzeniu systemu w naszej firmie koszty wydruku spadły o 20%. Przyczyną tego był fakt, że użytkownicy mając świadomość bycia monitorowanym przestali drukować wydruki prywatne. Użytkownicy zaczęli się też interesować dodatkowymi opcjami w maszynie jak np. drukowanie w dupleksie by dodatkowo zmniejszyć swoje obciążenie kosztowe. […] Firma Qube Technologies prezentuje dużą sprawność organizacyjną, może pochwalić się szybkim i dobrze wyszkolonym technicznie serwisem, co pozwala nam wyrazić zadowolenie z obsługi, oraz polecić ją przy realizowaniu podobnych kontraktów.

PBG S.A.

Grupa PBG S.A. jest użytkownikiem systemu do monitorowania wydruków Q-vision, którego producentem jest firma Qube Technologies. System został wdrożony w kwietniu 2007 roku w spółkach grupy PBG S.A. w Wysygotowie. […] Firma PBG S.A. chciała by podkreślić dużą elastyczność systemu, która przejawiała się w możliwości rozbudowy systemu o kolejne moduły niezależnie od używanego systemu operacyjnego. W chwili obecnej system Q-vision obsługuje wydruki Windows, Linux, Oracle/OEBS. Firma PBG S.A. z pewnością może polecić system Q-vision, a także obsługę handlową wdrożeniową i posprzedażną oferowaną przez firmę Softex Data S.A. przy wparciu Qube Technologies.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.